Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

20
Авг2021
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 3-6.4 ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 3-6.4 ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

Новини

Със Заповед № 03 – РД/2191 от 16.07.2021 г. Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Боряна Алексова одобри процедура BG06RDNP001-19.297-S1 по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите...

08
Авг2021
СЪОБЩЕНИЕ - Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ - Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

Новини

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява всички бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие, които не са възложители по...

08
Авг2021
СЪОБЩЕНИЕ - „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020

СЪОБЩЕНИЕ - „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020

Новини

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява, че Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020. Ръководството е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ...

07
Юли2021
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ  ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 (ИСУН 2020)

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 (ИСУН 2020)

Обучения

През месец юли 2021 година МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово организира две обучения за: 1. „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на...

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

718829
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
264
360
624
714797
9305
14342
718829
Your IP: 3.230.144.31
2021-09-21 19:16
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група