Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

15
Ян2019
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура...

04
Ян2019
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023  МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО  „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ  И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 одобри оценителния доклад, с който бяха предложени за финансиране 8 от подадените по първи краен срок 14 проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ...

02
Ян2019
ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за второ обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на...

27
Ное2018
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Новини

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани всички заинтересовани лица за участие в информационни срещи и обучения, които ще се проведат през месец декември 2018 г., съгласно приложения по долу...

Новини

Срещата ще се проведе на 12 април 2016 г., вторник от 11:30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 13.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Гоце Делчев, да вземете участие в информационна среща за консултиране при подготовка на Стратегията, на която ще ви бъдат представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред заинтересовани страни от трите общини, както и предложение за мерки, които да бъдат включени в Стратегията за местно развитие.  

 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев

  

Срещата ще се проведе на 11 април 2016 г., понеделник от 11:30 ч. в сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" № 35.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Гърмен, да вземете участие в информационна среща за консултиране при подготовка на Стратегията, на която ще ви бъдат представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред заинтересовани страни от трите общини, както и предложение за мерки, които да бъдат включени в Стратегията за местно развитие.  

 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев

  

Срещата ще се проведе на 11 април 2016 г., понеделник от 10:30 ч. в сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46. 

 

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Хаджидимово, да вземете участие в информационна среща за консултиране при подготовка на Стратегията, на която ще ви бъдат представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред заинтересовани страни от трите общини, както и предложение за мерки, които да бъдат включени в Стратегията за местно развитие.  

 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев

  

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” взе решение за свикването на Общо събрание, което ще се проведе на 12.04.2016 г. (вторник) от 9.00 часа,  с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“.

 

 

 

 

 

 


Пълен текст на поканата и образци на пълномощно от лицата, които няма да имат възможност да присъстват, но ще упълномощят други лица да ги представляват:

Материали

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”


 Проект на Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”


 

 

Във връзка с проведените през периода 29.02. – 02.03.2016 г. информационни срещи на тема „Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, напомняме на участниците, че очакваме да получим попълнени Анкетни карти за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие.
Анкетните карти могат да бъдат представени на ел. адрес на МИГ – Гоце Делчев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на едно от следните места:


1. Общинският център за информация на община Гърмен, намиращ се на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" №35, партерен етаж в сградата на Общинска администрация с. Гърмен;


2. В сградата на общинска администрация гр.Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, при Атанас Кюмурджиев – член на УС на МИГ – Хаджидимово.


3. Център за услуги и информация в община Гоце Делчев, намиращ се в сградата на общинска администрация Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2.


4. В офиса на МИГ – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1 (сграда на Младежки дом – Гоце Делчев).


Анкетата можете да изтеглите и от тук:

 

 

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

107609
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
539
602
1760
102331
7845
13502
107609
Your IP: 3.80.55.37
2019-01-16 21:16
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група