ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

от общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен

ПОКАНА

за участие в информационни срещи на тема:

„Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 - 2027 година”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22.03.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -  Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ) подписа договор № РД-50-71 за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основна цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 - 2027 година, надграждане на постигнатите резултати през периода 2014 - 2020 и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

С разработената по проекта Стратегия, МИГ ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода ВОМР по интервенция II.Ж.5 - Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г.

В изпълнение на проекта са планирани дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 - 2027 г., вкл. провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране  на проекти и насърчаване на местната общност за активно включване в процеса на разработването ѝ, както и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработваната СВОМР.

В случай че проявявате интерес и желаете да бъдете информирани за предстоящите събития по проекта (информационни срещи, фокус групи, обществени обсъждания и др.), моля да заявите желанието си на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С оглед на гореизложеното, Ви каним да вземете участие в предстоящите  информационни дни,  на които ще Ви бъде представена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 -2027 г.

Събитията ще бъдат проведени по график, както следва: 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, на ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. +359 893 661 767 и +359 895 89 09 59.

 Разчитаме на Вашето присъствие и активност !

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група