Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Покана за прием на проекти по мярка 7 от СВОМР

По Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ от 01.06.22 г. предстои прием на проектни предложения с остатъчния ресурс от предходни проведени приеми по мярката.

Процедура BG06RDNP001-19.467 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Процедура BG06RDNP001-19.467 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Първи прием 16.05.2022 - 20.06.2022

Актуални новини и събития

16
Май2022
Покана за прием на проекти по мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Покана за прием на проекти по мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Новини

Днес 16.05.2022 г., СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проектни...

03
Май2022
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Новини

На 28.04.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на иновативно медицинско оборудване за модерен, комплексен подход...

26
Апр2022
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Новини

На 15.04.2022 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на оборудване и специализирана апаратура за дентален кабинет...

14
Апр2022
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Новини

На 13.04.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на оборудване за цех за производство на мебели“....

31
Мар2022
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.467 МИГ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ–ГЪРМЕН–ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 6-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.467 МИГ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ–ГЪРМЕН–ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 6-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ

Документи за обществено обсъждане

дата на откриване: 31.03.2022 г. дата на приключване: 08.04.2022 г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.467 МИГ –...

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

Брояч на посещенията

830175
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
254
387
1493
825159
10312
10807
830175
Your IP: 34.204.174.110
2022-05-26 16:49
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група